Menu subject to change.
Ask for details to avoid disappointment.

Poultry

Pollo Piri Piri

Pollo Rosmarino

Pollo Valdostana

Pollo Milanese

Pollo Romantica